UTVECKLING OCH LÄRANDE

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,(LPFÖ 98)

De mindre barnen kommar att jobba mycket med språket denna termin det blir mycket sång, berättarkonst och drama, rimord är kul så det fortsätter vi med och kommer att utveckla.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,(LPFÖ 98)

Hur är man en god vän?

Detta ska vi tillsammans ta reda på, det gör vi genom olika lekar, massagesagor  och dramatiseringar.

Du kanske också gillar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *