P9270055SNICK OCH SNACK, VÄNNERNA I KUNGASKOGEN BYGGER EN KOJA

Hösten 2012-våren 2013

MÅL: VÄRDEGRUNDS ARBETE

 • Respekt för allt levande, omsorg om sin närmiljö
 • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
 • Få förståelse för människors lika värde.
 • Hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter
 • Demokrati –samarbete, utveckla förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Snick och Snack Vännerna i Kungaskogen av Lisa Grane Ingela Bergman Ilka förlags AB.
 Sagan handlar om att vara vänner, hur man är mot varandra och att ta hand om vår natur.

Vi kommer att ta reda på fakta och de olika djuren, läsa sagor, sånger och ramsor om djuren. Vi kommer också att göra de olika djuren med olika tekniker. Språk, matte, sång och ramsor, skapande, teknik och naturkunskap ingår på många olika sätt i vårt arbete.

PA170015 – Respekt för allt levande, omsorg om sin närmiljö : Barnen samlar skräp på vägen till och från Backen. Leker på Backen på ett för naturen bra sätt, vi bryter inte grenar, skadar inte djuren och dess bo, skriker inte så vi skrämmer djuren, liksom Snick och Snack lär ut i sagan. Vi lär oss fakta om djuren tex att igelkotten har 6000 taggar, ekorren skalar 30 kottar varje dag. Vi lär oss känna igen olika träd, jämför löv, bark, barr, frukter, kottar.

 P3060002_1Vi pratar om hur trädet lever och förändras under året. Svampar har hatt och fot : ) , vissa är giftiga andra är ätliga. Vi var även i Sandskogen för att se ekorrar och fler trädslag än vi har på Backen.

Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp : Sagan och sångerna lär  oss den Gyllene Regeln –Var mot andra som du vill att dom ska var mot dig.Vi pratar mycket om detta både när det händer ”saker” och i förebyggande syfte.

Få förståelse för människors lika värde: Genom att barnen har kunnat identifiera sig med de olika djuren i sagan har de kunnat referera till händelserna i sagan.

Hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter: Vi har använt sagan på många olika sätt vi har lyssnat på sagan, på cd och berättad, sjungit och dansat till musiken på cd, haft föreställning på Lucia dagen, enkel dramalek och avslutat med teater. Genom detta samt många diskussioner både planerat i grupp och spontant har alla barnen utvecklat sin förmåga att leka och samverka i både mindre och större grupp samt lösa konflikter, samarbeta, se sin roll i händelser.

KungaskogenDemokrati –samarbete, utveckla förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Delta i olika former av samarbete och beslutsfattande:

Vi har planerat utifrån barnens intresse och i dialog med barnen. Det är viktigt för att alla ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin dag.Barnen har även, till viss del, fått välja hur lång tid och när de vill de vill börja med aktiviteter/ skapande och när de vill ha fri lek.Vi röstar genom handuppräckning och medföljande klurig matte tex när vi går hem från Backen( gå över ängen eller genom byn) eller om vi ska gå till lekplatsen eller kanske idrottsplatsen.

Barnen berättar om vad sagan handlar om :

 • De bygger en koja, de blev kompisar, sa Douglas.
 • Bitis fick inte vara med när de byggde en koja, sa Maja
 • Kung Älgvis kom och han var arg och sa till Raffe Räv. Han fick inte vara dum längre, sa Alfred.
 • Bitis fick inte vara med, sen fick hon. Alla blev vänner sen kunde de leka med varann, sa Jenny.
 • Raffe Räv och Bitis blev lite kära i varann, sa Ellen.
 • De bygger en koja. De är dumma mot Bitis, älgen säger till dem, sa William.
 • Det var jätteroligt när Snick och Snack och Raffe Räv blev vänner i sagan, sa Gabriella O.
 • Alla vännerna hittade varann och var glada men de gjorde en dum sak mot Bitis. De sa att hon hade lustiga och stora öron, sa Jenny.
 • Raffe Räv tyckte att Bitis öron var fula. Han sa att hon inte kunde höra, man får inte säga så, sa Frida.
 • Bitis sprang in i skogen och gråter. Sen kom Älgvis och sa att man inte får reta någon, sa Gabriella O.

                        Barnen berättar om det viktigaste de lärt sig:

 • Man ska inte bråka, säj förlåt och man ska vara jätte –jätte snäll, sa Frida.
 • Inte säja fula saker, inte bryta grenar från träd inte skada naturen och inte skrämma djuren. Man ska inte vara dum, säja dumma saker och retas, istället va snäll, sa Jenny.
 • Va´snäll mot naturen, inte bråka och slåss. Säga förlåt, när man varit dum mot någon och sen säga att hon får vara med. Ta hand om skadade djur, sa Ellen.
 • Man ska inte skrämma djuren Man ska inte vara dum mot någon, inte retas, slå och sparkas Säj förlåt, kramas, sa Douglas.
 • Man ska vara snäll. Man ska inte slåss och göra fälleben eller slå en. Låta en va´, sa William.
 • Man ska inte bryta grenar från träd som lever. Man ska vara försiktig med naturen, sa Jenny.
 •  Man ska ha kul och inte lämna någon utanför, sa Gabriella A.
 • Vi ska vara mot andra som vi vill att de ska vara mot oss, sa Gabriella O.
 • Man ska inte lämna någon utanför, då blir man ledsen, det blev Bitis, sa Maja.

Lise och Birgitta

Du kanske också gillar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *