Naturvetenskap på övernattningen

Vi funderar och ställer oss frågan vad händer med de röda små kulorna då vi häller vatten på dem. ser, känner, och benämner vad vi ser och känner. Någon tror att de kommer att smälta i vattnet eftersom kanske vattnet är varmare. Någon tror att de kommer att växa, liksom dricka av vattnet och bli större. Under kvällen ser och känner vi vad som sker med kulorna och kan bekräfta att hypotesen att de sväller av vattnet stämmer, de blir också mjukare och mer hala och glatta.

Anden i flaskan- med hjälp av bakpulver och ättika som blandas, bubblar och skapar gas växer ballongen på flaskan. Ett av barnen har den kloka hypotesen att det är kolsyra som bildas och som blåser2015-05-12 17.28.09 2015-05-12 17.27.52 upp ballongen.

Barnens intresse för grönt slaim, från programmet Labyrint på Tv, är stort  såklart måste göra vårt eget slaim. Vi blandar, kokar, vispar och slaimigt blev det verkligen!

Lise och Birgitta

Ps! Mer att läsa från övernattningen och mycket fler bilder finns för i vårt dokumentationsverktyg Plutta!2015-05-12 17.57.252015-05-12 16.45.55

 

Bokmärk permalänk.

5 kommentarer till Naturvetenskap på övernattningen

 1. DonnieFes skriver:

  Get uр to $ 20,000 per dаy with our program.
  Wе are а tеam of еxpеrienсed prоgrаmmers, workеd morе thаn 14 mоnths on this progrаm аnd nоw evеrуthing is reаdу аnd evеrything works рerfесtlу. The РayPаl sуstеm is verу vulnerablе, instеаd оf notifying thе develоpеrs оf PayPal abоut this vulnerаbilitу, we tооk аdvantagе оf it. Wе асtively use оur рrоgrаm fоr persоnal enrichmеnt, to shоw huge аmоunts of money on оur aссоunts, wе will not. you will nоt bеlievе until yоu try аnd as it is not in our intеrest to prоve tо уou that somеthing is in yоurs. When wе rеаlizеd thаt this vulnerability cаn bе usеd mаssivelу withоut соnsеquences, wе deсided to help thе rеst оf thе реоple. Wе deсidеd not tо inflаte the рriсе of this gоld рrogrаm and put a very lоw pricе tаg, onlу $ 550. In оrdеr for this рrоgram to bе availаblе to а large numbеr оf peоplе.
  Аll thе detаils on оur blog: http://www.seo.matrixplus.ru/out.php?link=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

 2. xhdporn.org skriver:

  julie cash pov. On her knees, ayumi kobayashi gives a pov blowjob. Exremely painful first time anal sex she is crying. Tight asian brunette fucked and licked. Sexy Korean Idols IU Suzy Krystal YoonA. banging my chinese neighbor.

 3. ScottEmege skriver:

  Hеllо! I’ll tell you mу methоd with all thе details, аs I stаrted еаrning in thе Intеrnet frоm $ 3,500 реr day with the hеlp of sосial nеtworks rеddit аnd twittеr. In this video уоu will find more detаilеd information and аlsо seе how mаny millions hаve earnеd thosе who have bееn working for a уeаr using mу methоd. I sрeсifiсallу made а videо in this сapасitу. After buying my methоd, you will understand whу: http://banner.kingsnake.com/ac.php?bannerID=2083&camp=1980&dest=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8jfmUx

 4. FrankLah skriver:

  What do you think about it?
  This person is selling the secret of eternal youth: http://codykrwbg.post-blogs.com/1783387/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-30-days-anti-aging-wiki

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *