Ansvarsfördelning på Synteleje

Styrelsen

 • Ordinarie styrelsearbete

Arbetsgivaransvar

 • Löneförhandlingar.
 • Bankkontakt tillsammans med förskolechefen
 • Personalhälsan
 • Kommunkontakt tillsammans med förskolechefen
 • Festkommitté
 • Marknadsföring
 • Rekrytering av ny personal i samarbete med personalen

Personal

 • Verksamheten med barnen
 • Pedagogisk Dokumentering
 • Planera – Utvärdera – Utveckla
 • Kontakt med skolan
 • Årlig utflykt
 • Rekrytering av ny personal tillsammans med styrelsen

Förskolechefen

 • Administration
 • Kassörsarbete
 • Lönerapportering
 • Scheman
 • Semesterplanering
 • Externa kontakter ex,Kommunen, Brandskydd, Miljö och hälsa,
 • Planera, utvärdera, och utveckla verksamheten.
 • Upprätta handlingsplaner.
 • Dokumentation.
 • Kvalitetsredovisning
 • Tillse att personalen får adekvat fortbildning.

Föräldrar

 • Fastighetsskötsel
 • Sköta städning av lokalen enl. schema.
 • Närvara vid olika möten på förskolan.
 • Vara behjälplig med praktiska göromål.
 • Hjälpa personalen vid ex. hög sjukfrånvaro.
 • Visa intresse för förskolan.
 • Vara ”ansiktet utåt”