Syntelejes Sjukregler

När är mitt barn så sjukt att det behöver stanna hemma?

Det är barnets behov och allmäntillstånd som avgör om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid, omvårdnad och eventuella mediciner. Allmäntillståndet d.v.s. hur barnet äter, sover och orkar är i regel avgörande för om barnet kan vistas på förskolan.
TITTA PÅ DITT BARN MED ÄRLIGA ÖGON!
Barnet ska orka delta i de vanliga aktiviteterna inomhus som utomhus för att kunna vistas på förskolan. Känner du dig osäker kan du alltid ringa och rådgöra med personalen på förskolan eller med barnavårdscentralen. Tänk på att vi på förskolan inte ansvarar för att ge någon medicin i form av penicillin och antibiotika.

När barnet blir sjukt på förskolan

Om barnet blir sjukt på förskolan under dagen kontaktar vi er på arbetet. Tänk därför på att det är viktigt att vi på förskolan har rätt telefonnummer till er, så vi snabbt kan nå er. Det är alltid för barnets bästa vi ringer, då vi saknar resurser till att ge barnet den speciella omsorg som ett sjukt barn har rätt till. Dessutom är smittorisken stor för de övriga barnen i gruppen.

Förkylningar

Förkylningar är vanliga bland små barn. Barn med förkylning kan vistas på förskolan om de är feberfria och har ett opåverkat allmäntillstånd.

Feber

Det är vanligt att små barn insjuknar i feber vid olika infektioner, bakteriella som virus. Vad som räknas som feber är väldigt individuellt men på morgonen bör temperaturen inte vara över 37,5 grader. Barn med feber ska vara hemma och kan återgå till förskolan först tidigast ett dygn efter att febern har lämnat kroppen, den s.k. feberfria dagen.

Hosta

I dessa fall får allmäntillståndet avgöra om barnet kan vistas på förskolan.

Halsont

Halsont kan bero på infektion i svaljet. Små barn kan inte alltid tala om att de har ont i halsen. Tecken på halsont kan vara att barnet inte vill äta och dricka, dreglar, kräks, får feber eller ont i magen. Om det halsonda håller i sig kan det tyda på halsfluss och då krävs behandling med antibiotika. Barnet måste vara hemma minst två dagar efter påbörjad kur.

Maginfluensa

Barn som har kräkningar och/eller plötsliga diarréer ska inte vistas på förskolan. Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter senaste kräkning och/eller diarréanfall och de ska äta normalt. Syskon till det insjuknande barnet får också stanna hemma från förskolan för att minska smittspridningen bland barn och personal.

TÄNK PÅ ATT VI HAR SMÅ BARN SOM ÄR INFEKTIONSKÄNSLIGA!