GDPR

  1. Hem
  2. GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. De nya reglerna stärker skyddet av dina personuppgifter och hur de får hanteras.

 

  • En personuppgift är sådan upplysning om dig som kan kopplas till dig som person. Det kan ex. vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.
  • Vi strävar alltid efter att lagra så få personuppgifter som möjligt. Vi samlar bara in de uppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vårt uppdrag enligt skollag och läroplan. Vi sparar uppgifterna så kort
    tid som möjligt, när barnet/barnen slutar hos oss rensas alla uppgifter bort från våra system.
  • I samband med inskolningen delar vi ut ett formulär där ni får mer ingående information kring vilka uppgifter vi samlar in och varför, hur vi hanterar dessa personuppgifter och var vi förvarar dem. Ni
    får där också möjlighet att ge ert samtycke till detta eller inte.
  • Rektor ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker på ett tillfredställande sätt.