Om Synteleje

  1. Hem
  2. Om Synteleje

Verksamhet

Synteleje är en rolig och stimulerande förskola i Glemmingebro, ett stenkast från Ystad.

På vår förskola vistas barnen i en trivsam miljö i ett hus mitt i byn. Vi prioriterar små barngrupper med engagerade pedagoger och hög personaltäthet. Synteleje har funnits här i över 30 år.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ vilket ger dig som förälder möjlighet att få en god insyn i verksamheten och få en nära relation med barn, andra familjer och pedagoger. Den nära kontakten bidrar till att knyta samman barnets två världar, hemmet och förskolan.

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö 2018,  Skollagen och Barnkonventionen. Vår målsättning är att med små barngrupper skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för varje barn. Utöver den dagliga dialogen vid hämtning och lämning kan ni som vårdnadshavare ta del av barnens dag, utveckling och lärande i förskoleappen Tyra.

Vi har årsmöte en gång om året, vår-fixar-dag, stora utflykten, midsommarfirande, lyktfest och luciafirande som både personal, föräldrar och barn ser fram emot!

Aktiviteter

Frisk luft och rörelse är en daglig del i verksamheten. För oss är det viktigt att skapa balans mellan inne- och utevistelse, fri lek och gemensamma aktiviteter. Vi lägger stort fokus på barnets sociala färdigheter, delaktighet och inflytande.

Vi ser det som mycket viktigt att spendera tid ute i vår vackra natur och tar varje vecka, när vädret tillåter, en promenad till Backen, där vi lagar vår lunch över öppen eld. Tillsammans utforskar vi och lär oss om djur och växter. Samt om dess samband och kretslopp . Vi besöker också Ystad Arena för att träna vattenvana samt gör regelbundna kulturella besök på barnteater och andra evenemang.

Vila

De barn som sover vilar utomhus för att ge dem en trygg sovstund och frisk luft. Detta bidrar även till en minskad smittspridning. De äldre barnen har vila med högläsning, massage, yoga eller avslappningsmusik.

Här är vi som arbetar på Synteleje!

Språk

Vi skapar en utvecklande språklig miljö för barnen med hjälp av sångsamlingar, högläsning , flanosagor, samt digitala verktyg så som Polyglutt där böckerna finns tillgängliga på olika språk. Vi uppmuntrar barnen till samtal och diskussioner kring våra språkliga material för att stärka barnets förutsättning att kommunicera, reflektera och utveckla sitt språk. Vi använder oss av TAKK,  tecken som stöd för att tydliggöra och förstärka det talade språket.

Mat

En positiv måltidssituationen är mycket viktigt för oss, den ska vara näringsrik, god och mångsidig. Vi strävar efter att ha så mycket lokalt producerade och svenska råvaror som möjligt. Vi pedagoger äter tillsammans med barnen.

Personal

Synteleje verkar för kontinuitet vad det gäller personal, utan stora eller plötsliga förändringar, vi vet att det ger våra barn trygghet.

Fakta:

Avdelningar:
”Lilleleje” och ”Storeleje”

Barn:
18-20 i ålder 1-5 år

Öppettider:
06.30-17.30 / flexibla öppettider enl. föräldrars behov

Personal:
3-5 förskollärare och barnskötare

Rektor:
Birgitta Jönsson – e-post

Vi är ett bra val både för dig och ditt barn!

Varmt välkommen till oss!